Online Shop

Vi har ingen fysisk butik, men i stedet et stort sort metal-skab med aflåste båse, hvori dine varer placeres efter online køb.

På hverdage placeres dine varer senest om eftermiddagen samme dag, ved køb inden kl. 14. I weekenden som regel tidligere endnu. Kan vi ikke nå det samme dag giver vi besked og refunderer selvfølgelig din betaling, skulle du ønske dette.

Det sorte skab finder du i indkørslen på:

Solvej 12

3100 Hornbæk